Vị trí

DASHU VIỆT NAM

Tên gọi: Dashu Vietnam

Trực thuộc: Tập đoàn PURES

Chủ tịch: Kim Hwang Ki

Giám đốc: Triệu Ngọc Phương

Điện thoại: 0977.962.382

Email: dashu@purescorp.com

Địa chỉ: 198 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội